Kinesisk medicin-ämnesöversikt

Vad är traditionell kinesisk medicin?

Traditionell kinesisk medicin är ett system av medicin som delvis bygger på tanken att en energi, kallad qi (säger 'chee'), strömmar längs vägar i kroppen som heter meridianer. I denna tro, om flödet av qi längs dessa meridianer är blockerat eller obalanserat kan sjukdom uppstå. I Kina har läkare praktiserat traditionell kinesisk medicin i tusentals år, och den blir populär i många västländer.

Orsaker till qi-obalans anses vara involverade:

 • Externa krafter, som vind, kyla eller värme.
 • Interna styrkor, som känslor av glädje, ilska eller rädsla.
 • Livsstilsfaktorer, såsom dålig kost, för lite sömn eller för mycket alkohol.

Ett annat viktigt koncept i traditionell kinesisk medicin är konceptet yin och yang. I detta tillvägagångssätt består allt, inklusive kroppen, av motsatta styrkor som heter yin och yang. Hälsa sägs bero på balansen i dessa krafter. Traditionell kinesisk medicin fokuserar på att upprätthålla yin-yangbalansen för att upprätthålla hälsan och förebygga sjukdom.

Traditionella kinesiska medicinläkare ser på balansen i kropp, sinne och ande för att bestämma hur man återställer qi, yin-yangbalansen och god hälsa.

Vad används traditionell kinesisk medicin för?

Folk använder traditionell kinesisk medicin för att behandla många sjukdomar från astma och allergier mot cancer och infertilitet. Traditionella kinesiska medicinläkare kan använda flera typer av behandling för att återställa qi-balans.

Traditionella kinesiska medicinterapier inkluderar:

 • Akupunktur, som använder tunna metallnålar placerade längs kroppens meridianer.
 • Akupressur, som använder händerna eller fingrarna för att applicera direkt tryck till punkter längs kroppens meridianer.
 • Kinesiska örter, kombinationer av örter, rötter, pulver eller djurämnen för att återställa balansen i kroppen.
 • Cupping, som använder varm luft i glasburkar för att skapa sugning placerad på kroppsdelar för att stimulera qi.
 • Diet. Yin och yang mat kan hjälpa till att återställa yin-yangbalansen i kroppen.
 • Massage (tui na) på specifika delar av kroppen eller längs kroppens meridianer.
 • Moxibustion, som använder små mängder uppvärmd växtfibrer (moxa eller kinesisk mugg) på specifika delar av kroppen.
 • Qi gong, som använder rörelse, andningsteknik och meditation.

Är traditionell kinesisk medicin säker?

Forskning i Kina och världen har visat att traditionell kinesisk medicin är till hjälp för många typer av sjukdomar. Eftersom traditionell kinesisk medicin skiljer sig från den västerländska medicinska praktiken vid diagnos och behandlingsmetoder är det svårt att tillämpa västerländska vetenskapliga standarder på den.

Till exempel, i västerländsk medicinsk praxis kan alla två personer med liknande infektion (som bihåleinflammation) behandlas med en standardförlopp av antibiotika. I traditionell kinesisk medicin kan varje person få en annan behandling för samma sjukdom beroende på personens egen qi och yin-yang balans.

Förenta staterna ackrediterar skolor i traditionell kinesisk medicin, så en utövare som är certifierad av en ackrediterad skola har haft omfattande utbildning i traditionell kinesisk medicin.

De nationella hälsoinstituten, genom det nationella centrumet för kompletterande och integrerande hälsa och andra institut, finansierar pågående forskning av många komplementära terapier för att bestämma deras fördelar och risker. Akupunktur har varit den mest studerade traditionella kinesiska medicinsk behandling och har blivit accepterad som en terapi för vissa villkor i USA. Lovande resultat har hittats för användning av akupunktur vid behandling av illamående och kräkningar i samband med kemoterapi, smärta i postkirurgi och graviditet. Akupunktur kan också vara användbar för andra tillstånd såsom beroende, strokerehabilitering, huvudvärk, menstruationskramper, tennisarmbåge, ryggvärk, karpaltunnelsyndrom och astma. I allmänhet är akupunktur säker när den görs av en certifierad akupunktör. Behandlingen kan vara dyr och tidskrävande.

Liksom konventionella läkemedel kan traditionella kinesiska växtbaserade läkemedel också orsaka biverkningar, utlösa allergiska reaktioner eller interagera med andra receptbelagda och icke-receptfria läkemedel eller örter. Innan du använder några traditionella kinesiska terapier, var noga med att berätta för din hälso- och sjukvårdspersonal om recept, nonprescription eller andra naturliga tillägg du tar.

Berätta alltid din läkare om du använder en alternativ behandling eller om du funderar på att kombinera en alternativ terapi med din konventionella medicinska behandling. Det kan inte vara säkert att avstå från din konventionella medicinska behandling och lita bara på en alternativ behandling.