Bönämnesöversikt

Vad är bön?

Många tror att bön är ett sätt att kommunicera direkt med en andlig energi eller högre varelse. Bön kan vara tyst, som i meditation eller talat högt i en grupp, som i en religiös miljö. Bön kan hjälpa människor att hitta en inre känsla av mening, eller det kan stärka sin tro på ett högre väsen. Bön kan känna sig mycket stödjande för människor som står inför förändringar i livet, som cancer.

Vad används bönen för?

Många etablerade religioner ser bön som ett kraftfullt verktyg för att hjälpa ett brett spektrum av fysiska eller psykiska problem.

Bön kan vara ett uttryck för tacksamhet eller en uppriktig begäran om hjälp. Du kan använda bön för ett positivt resultat i en situation eller för inre styrka under svåra tider i livet.

Hälsofördelar, till exempel lägre blodtryck, ökad livslängd och minskad risk för depression, kan förekomma hos personer som regelbundet övar sin andliga tro eller som ingår i en religiös gemenskap.

Är bön säker?

Vissa tror att bön har förmågan att läka fysisk och psykisk sjukdom. Några påståenden om medicinska 'mirakel' har tillskrivits användningen av bön. Vissa människor kan, beroende på deras tro på bön, uppleva en känsla av inre styrka eller makt när de engagerar sig i bön.

Några studier som mätt effekten av bön har visat positiva hälsoeffekter. Andra studier är otillräckliga.

Vid kombination med konventionell medicinsk behandling anses bön inte ha några negativa biverkningar eller komplikationer. Bön kan användas tillsammans med konventionell behandling, men inte i stället för den.

Berätta alltid din läkare om du använder en alternativ behandling eller om du funderar på att kombinera en alternativ terapi med din konventionella medicinska behandling. Det kan inte vara säkert att avstå från din konventionella medicinska behandling och lita bara på en alternativ behandling.