Förvirring, minnesförlust och förändrad alertness-prevention

Du kan ibland minska effekterna av åldersrelaterade minnesproblem. Ordstaven 'använd den eller förlora den' gäller för ditt minne. Ditt bästa försvar mot ett minnesproblem är att hålla sig frisk och passa.

 • Ät en balanserad kost. En balanserad, fetthaltig diet med rikliga källor till vitaminerna B12 och folat hjälper till att skydda ditt nervsystem.
 • Drick mycket vatten. Detta bidrar till att förhindra uttorkning, vilket kan orsaka förvirring och minnesproblem. För mer information, se ämnet uttorkning.
 • Få gott om vila. Att vara trött kan försämra ditt minne.
 • Rök inte eller använd andra tobaksvaror. Tobaksprodukter minskar blodflödet till hjärnan, höjer blodtrycket och ökar risken för stroke. För mer information, se ämnet sluta röka.
 • träna regelbundet. Vanlig träning kan förbättra blodflödet till din hjärna. För mer information, se ämnet fitness.
 • Minska din stress. Att vara orolig kan påverka ditt minne. Mer information finns i stresshanteringen.
 • Socialisera med familj och vänner. Forskning har visat att personer som regelbundet kommer i kontakt med familj eller vänner är mindre benägna att förlora mental funktion. Socialisering hjälper dig också att hålla kontakten med ditt samhälle.
 • Försök att lära dig nya saker. Detta kan bidra till att öka ditt uppmärksammarantal och möjlighet att fokusera.
 • Spela stimulerande sinnsspel, som scrabble, eller gör ett korsord eller ordet.
 • Begränsa ditt alkoholintag och använd inte olagliga droger som kokain, sprickor eller amfetamin. För mer information, se ämnet alkohol och narkotikaproblem.
 • Minska din användning av receptfria läkemedel. Överanvändning av läkemedel kan vara den enskilt största orsaken till minnesförlust eller förvirring hos äldre vuxna.
 • Håll ditt blodtryck vid eller under 130/85 mm kvicksilver (mm hg). Obehandlat högt blodtryck kan orsaka minnesproblem och påverka problemlösningsförmåga. Om du har fått diagnosen högt blodtryck, ta dina läkemedel enligt anvisningarna. För mer information se ämnet högt blodtryck.
 • Sök behandling mot depression om du tror att du kan vara deprimerad. Minnesförlust kan vara ett symptom på depression. För mer information, se ämnet känner sig deprimerad.

Förhindra olyckor och skador som kan leda till problem med minnet.

 • Använd ditt säkerhetsbälte när du reser i ett motorfordon.
 • Använd inte alkohol eller andra droger innan du deltar i sport eller när du kör bil eller annan utrustning.
 • Använd hjälm och andra skyddskläder när du cyklar, motorcyklar, åker skridskor, skridskor, kajakpaddling, ridning, skidåkning, snowboard eller bergsklättring.
 • Ha en hård hatt om du arbetar i ett byggnadsarbete eller i ett industriområde.
 • Dyk inte in i grunt eller obekant vatten.
 • Förhindra fall i ditt hem genom att ta bort risker som kan orsaka fall.
 • Håll inte skjutvapen i ditt hem. Om du måste hålla skjutvapen, låsa upp dem och lagra dem lossade och okockade. Lås ammunition i ett separat område.