Moyamoya syndrom

Viktigt
Det är möjligt att huvudtiteln för rapporten moyamoya syndrom inte är det namn du förväntade dig. Vänligen kolla synonymerna för att hitta det alternativa namnet eller de underavdelningar som ingår i denna rapport.

Synonymer

  • moyamoya sjukdom

Disorder-indelningar

  • Ingen

Allmän diskussion

Moyamoya syndrom är en progressiv sjukdom som påverkar blodkärlen i hjärnan (cerebrovaskulär). Det kännetecknas av inskärning (stenos) och / eller stängning (ocklusion) av halspulsådern inuti skallen, huvudartären som levererar blod till hjärnan. Samtidigt öppnas små blodkärl i hjärnans botten i ett uppenbart försök att leverera blod till hjärnan distal mot blockeringen. Dessa små fartyg är de 'moyamoya' -fartyg för vilka sjukdomen heter. Otillräcklig blodtillförsel leder då till minskad syreavgivning till hjärnan, och det är denna syreavskrivning som orsakar tecken på moyamoya. Ett av symtomen är typiskt stroke, vilket leder till förlamning av ansikte, armar eller ben, förlust av tal etc. eller tillfällig förlust av neurologiska funktioner hos kroppsdelar eller tal (övergående ischemiska attacker). Andra symptom som kan uppstå är huvudvärk, visuella störningar, utvecklingsfördröjning och anfall. Cirka 10\% av fallen av moyamoya i asiatiska länder har en genetisk orsak. Patienter med denna arteriopati som uppträder antingen på familjen eller idiopatisk basis sägs ha moyamoya sjukdom. Patienter i vilka artärförändringarna uppträder i samband med en annan process, såsom sicklecellsjukdom eller nedsatt syndrom, sägs ha moyamoya syndrom. I denna rapport använder vi termen 'moyamoya syndrom' som en stenografi för båda formerna.

Resurser

NIH / nationellt institut för neurologiska störningar och stroke
P.O. Lådan 5801
bethesda, MD 20824
tel: (301)496-5751
fax: (301)402-2186
tel: (800)352-9424
TDD: (301) 468-5981
internet: http://www.ninds.nih.gov/

Moyamoya.com
PO box 9602
wichita, KS 67277
USA
email: admin@moyamoya.com
internet: http://www.moyamoya.com

Informationscenter för genetiska och sällsynta sjukdomar
PO box 8126
gaithersburg, MD 20898-8126
tel: (301)251-4925
fax: (301)251-4911
tel: (888)205-2311
TDD: (888)205-3223
internet: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD/

För en fullständig rapport

Detta är en sammanfattning av en rapport från den nationella organisationen för sällsynta sjukdomar (NORD). En kopia av den fullständiga rapporten kan laddas ner gratis från NORDs webbplats för registrerade användare. Den fullständiga rapporten innehåller ytterligare information, inklusive symtom, orsaker, drabbad befolkning, relaterade sjukdomar, standard- och undersökningsbehandlingar (om tillgängligt) och referenser från medicinsk litteratur. För en fullständig textversion av detta ämne, gå till www.rarediseases.org och klicka på sällsynta sjukdomsdatabasen under 'sällsynt sjukdomsinformation'.

Informationen i denna rapport är inte avsedd för diagnostiska ändamål. Det tillhandahålls endast för informationsändamål. NORD rekommenderar att berörda personer söker råd eller råd från sina egna personliga läkare.

Det är möjligt att titeln på det här ämnet inte är det namn du valt. Vänligen kolla synonymerna för att hitta det alternativa namnet eller de underavdelningar som omfattas av denna rapport.

Denna sjukdomstillträde är baserad på medicinsk information som finns tillgänglig via datumet i slutet av ämnet. Eftersom NORDs resurser är begränsade är det inte möjligt att behålla alla poster i sällsynta sjukdomsdatabasen helt aktuella och korrekta. Vänligen kontrollera med de organ som listas i resursdelen för den senaste informationen om denna sjukdom.

För ytterligare information och hjälp om sällsynta sjukdomar, vänligen kontakta den nationella organisationen för sällsynta sjukdomar hos P.O. Lådan 1968, danbury, CT 06813-1968; Telefon (203) 744-0100; Webbplats www.rarediseases.org eller email orphan@rarediseases.org

Senast uppdaterad: 2012-01-20
Upphovsrätt 1989, 1996, 2003, 2004, 2007, 2009, 2012 Nationell organisation för sällsynta sjukdomar, inc.