Pseudokolinesterasbrist

Viktigt
Det är möjligt att huvudtiteln i rapporten pseudokolinesterasbrist inte är det namn du förväntade dig. Vänligen kolla synonymerna för att hitta det alternativa namnet eller de underavdelningar som ingår i denna rapport.

Synonymer

  • Succinylkolin känslighet
  • Apné, postanestetisk
  • Butyrylcholinesteras
  • Cholinesteras II-brist
  • Pseudokolinesteras E1
  • Suxamethonium känslighet

Disorder-indelningar

  • Ingen

Allmän diskussion

Pseudokolinesterasbrist är en ovanlig genetisk störning som gör en drabbad person mycket känslig för några av flera bedövningsmedel, särskilt de som härrör från läkemedlet känt som kolin. När narkosmedel som succinylkolin eller mivacurium administreras till en mottaglig person, kan musklerna som arbetar i lungorna bli förlamade. Mekanisk ventilation är avgörande för att överskott av anestesimedel metaboliseras och normal andning återupptas.

Resurser

NIH / National Institute of General Medical Sciences
45 center-enhet MSC 6200
bethesda, MD 20892-6200
tel: (301)496-7301
fax: (301)402-0224
email: info@nigms.nih. Gov
internet: http://www.nigms.nih.gov/

Informationscenter för genetiska och sällsynta sjukdomar
PO box 8126
gaithersburg , MD 20898-8126
tel: (301)251-4925
fax: (301)251-4911
tel: (888)205-2311
TDD: (888) 205-3223
internet: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD/

För en fullständig rapport

Detta är en sammanfattning av en rapport från den nationella organisationen för sällsynta sjukdomar (NORD). En kopia av den fullständiga rapporten kan laddas ner gratis från NORDs webbplats för registrerade användare. Den fullständiga rapporten innehåller ytterligare information, inklusive symtom, orsaker, drabbad befolkning, relaterade sjukdomar, standard- och undersökningsbehandlingar (om tillgängligt) och referenser från medicinsk litteratur. För en fullständig textversion av detta ämne, gå till www.rarediseases.org och klicka på sällsynta sjukdomsdatabasen under 'sällsynt sjukdomsinformation'.

Informationen i denna rapport är inte avsedd för diagnostiska ändamål. Det tillhandahålls endast för informationsändamål. NORD rekommenderar att berörda personer söker råd eller råd från sina egna personliga läkare.

Det är möjligt att titeln på det här ämnet inte är det namn du valt. Vänligen kolla synonymerna för att hitta det alternativa namnet eller de underavdelningar som omfattas av denna rapport.

Denna sjukdomstillträde är baserad på medicinsk information som finns tillgänglig via datumet i slutet av ämnet. Eftersom NORDs resurser är begränsade är det inte möjligt att behålla alla poster i sällsynta sjukdomsdatabasen helt aktuella och korrekta. Vänligen kontrollera med de organ som listas i resursdelen för den senaste informationen om denna sjukdom.

För ytterligare information och hjälp om sällsynta sjukdomar, vänligen kontakta den nationella organisationen för sällsynta sjukdomar hos P.O. Lådan 1968, danbury, CT 06813-1968; Telefon (203) 744-0100; Webbplats www.rarediseases.org eller email orphan@rarediseases.org

Senast uppdaterad: 4/28/2008
Upphovsrätt 1991, 1998, 1999, 2005 nationell organisation för sällsynta sjukdomar, inc.