Symtom på en sinusinfektion

Symptom på en sinusinfektion

En spetsig näsa kan uppstå efter en nässkada och kan blockera dränering av en sinus. När vätskan byggs upp ökar trycket på sinus och orsakar smärta. Den blockerade sinus kan leda till en sinusinfektion.

Symptom på en sinusinfektion inkluderar:

 • Måttlig till svår bihålsmärta som förvärras när du drabbas, hostar eller böjer sig över.
 • Feber.
 • Svullnad runt ögonen.
 • Tjock gul eller grön näsanladdning.
 • Problem med att andas genom näsan.
 • Nasal-sounding voice.
 • En allmän känsla av att inte vara bra (illamående).
 • En hosta orsakad av dränering ner i halsen (postnasal dropp).
 • Dålig andedräkt (vanligare hos barn).
 • Minskade känslor av smak och lukt.

Medicinsk behandling för en sinusinfektion innehåller läkemedel för:

 • Behandla infektionen och förhindra att infektionen sprids.
 • Förbättra andningen.
 • Minska vävnadsvullnad.
 • Lätt smärta.
 • Underhålla slemhinnor.
 • Förhindra ärrvävnad i näsan och bihålorna.

En obehandlad sinusinfektion kan leda till allvarliga komplikationer.

Krediter

Genom Healthwise personal
Primärmedicinsk granskare William H. blahd, jr., MD, FACEP - akutmedicin
Specialist medicinsk granskare David messenger, MD

Aktuell från 20 november 2015