Ögondroppar

Ögondroppar

Om du vill använda ögondroppar, luta huvudet bakåt och dra det undre ögonlocket nedåt med ett eller två fingrar för att skapa en påse. pressa försiktigt dropper att sätta en droppe i påsen. Stäng ögat i 30 till 60 sekunder för att låta droppen absorbera. Om du lägger mer än en droppe i ögat, vänta minst 5 minuter mellan ögondroppar.

För yngre barn, har barnet ligga ner med slutna ögon. Placera en ögondroppar i den inre ögonvrån. När ögat öppnas kommer nedgången köras i.

Ta dessa säkerhetsåtgärder vid användning av ögondroppar:

  • Tvätta händerna väl före och efter insättning dropparna. Om möjligt, använd engångshandskar när du sätter faller in i någon annans 'ögon.
  • Se till att dropper är ren och inte vidrör ögat, ögonlocket, ögonfransar, eller någon yta.
  • Om dropper vidrör ögat, inte sätta dropper tillbaka i flaskan. En ny dropper kan köpas på ett apotek.
  • Om du trycker på flaskspetsen i ögat eller området runt ögat, ring din apotek och ordna för att få en flaska ögonmedicin.

Credits

med Healthwise
Primary Medical Granskare Kathleen Romito, MD - Family Medicine
Martin J. Gabica, MD - Family Medicine
Specialist Medical Granskare Christopher J. Rudnisky, MD, MPH, FRCSC - oftalmologi

Aktuell som av 21 aug 2015